Comfort Energy neemt de nodige maatregelen om verspreiding van het Corona-virus te vermijden. Bij de levering van je mazout nemen we social distance en bijzondere hygiënische voorschriften in acht.

Prosumententarief voor eigenaars zonnepanelen

donderdag, 2 juli, 2015

 

Het prosumententarief is een aanvullend capaciteitstarief voor klanten die beschikken over een eigen productie-installatie met een terugdraaiende teller (meestal zonnepanelen) waarvan het vermogen maximaal 10 kVA (kilovoltampère) bedraagt.
Deze maatregel werd, samen met de nieuwe distributietarieven, goedgekeurd door de Vlaamse energieregulator VREG op 18 december 2014.
Het zijn de energieleveranciers (zoals Comfort Energy) die verantwoordelijk zijn voor de facturatie én de integrale doorstorting van deze bijdragen aan de netbeheerders.

 

Waarom een prosumententarief?

Momenteel dragen eigenaars van zonnepanelen niet of nauwelijks bij voor het gebruik van het elektriciteitsnet.
Heel wat eigenaars van zonnepanelen hebben een jaarverbruik dat, door de terugdraaiende teller, dicht bij 0 kWh ligt, omdat het vermogen van de zonnepanelen is afgestemd op het reële verbruik.
De geïnjecteerde (zelf geproduceerde) elektriciteit wordt in mindering gebracht van de afgenomen stroom, waardoor er minder netkosten aangerekend worden dan andere netgebruikers.
Maar in de praktijk wordt er zelfs dubbel gebruik gemaakt van het netwerk om de geproduceerde stroom op te zetten (injectie) en om stroom af te halen.
Die onrechtvaardigheid werkt dit prosumententarief nu weg. 


Hoeveel bedraagt het prosumententarief?

Het prosumententarief is een bedrag dat jaarlijks wordt aangerekend per kVA geïnstalleerd vermogen van de omvormer.
Het bedrag verschilt ook per distributienetbeheerder.
Hieronder een overzicht van de toegepaste bedragen in euro per kVA opgesteld vermogen (inclusief 6% btw). 

Netbeheerder    €/kVA/jaar
Inter-Energa         85
Infrax West           84
Iveg                       82
PBE                        83
Gaselwest            89
Imea                     67
Imewo                  75
Iveka                     71
Iverlek                   75
Intergem               72
Sibelgas                84
Ores (Voeren)       106

Voorbeeld:
Een gezin uit Hasselt (postcode 3500, netbeheerder Inter-Energa) heeft zonnepanelen en het vermogen van de omvormers bedraagt 4 kVA.
Het prosumentarief voor dit gezin bedraagt jaarlijks 4 kVA x € 85 = € 340 (incl. btw).

 

Wat met uw voorschotbedrag?

Als energieleverancier is Comfort Energy verplicht om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.
We zullen deze vergoeding dus ook factureren en integraal doorstorten aan de netbeheerders.
Echter willen wij vermijden dat u als klant bij uw afrekening voor verrassingen komt te staan.
En net daarom houden wij vanaf nu rekening met dit prosumententarief  in uw maandelijkse voorschotten. 
Met andere woorden, we passen uw  voorschot nu aan zodat u later niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
 


Terug naar overzicht

Opgelet:

Ok