Elektriciteit / gas bestellen

Wil je voortaan elektriciteit of gas van Comfort Energy? Goede zet! Klant worden is trouwens heel eenvoudig.
In een notendop:

1. Vul het formulier in via 'Klant worden'.

  • Neem alvast je identiteitskaart bij de hand én je EAN-nummer van 18 cijfers (terug te vinden op je energiefactuur).
  • Vul vervolgens de 3 onderdelen van het formulier in: je persoonlijke gegevens, productkeuze en betalingsgegevens. Wees gerust, op 5 minuutjes ben je er doorheen.
  • Ben je al mazoutklant bij Comfort Energy? Ook dan vul je best het formulier in: voor het leveren van gas en/of elektriciteit hebben we toch nog net iets meer informatie nodig.

2. Geef je meterstanden door

•  Binnen de maand zal je netbeheerder vragen om je meterstanden door te geven.

•  Je ontvangt een eindafrekening van je huidige leverancier. Op die factuur staat ook de einddatum van je huidige contract.

•  Vanaf dan neemt Comfort Energy het over. Je zit dus nooit zonder elektriciteit / gas vanwege je overschakeling!

Neem je elektriciteit + mazout?

We bellen je even op om te vragen wanneer je een nieuwe levering mazout wenst.
Voorlopig niets nodig? Geen probleem! Als je dat wenst, kunnen we je mazoutvoorraad automatisch voor je opvolgen en zo altijd tijdig leveren. En het is nog goedkoper ook!

Alles over automatische levering.

3. De betaling

Mazout
Je kan je mazout vooraf betalen (via overschrijving) bij de levering (Bancontact of cash) of maandelijks (via gespreide betaling of de Comfort Card).
Gas / Elektriciteit

• Eén maandelijks bedrag
We bepalen voor jou een vast, maandelijks bedrag voor je verbruik van elektriciteit / gas. Afhankelijk van je formule regel je de betaling via domiciliëring (formule GO) of - naar keuze – via domiciliëring of overschrijving (formule PLUS).

• Een jaarafrekening
Elk jaar ontvang je een gedetailleerde afrekening in functie van je reële verbruik.

• Een nieuw bedrag per maand
We bekijken wat je het afgelopen jaar effectief hebt verbruikt, de prijsschommelingen … en berekenen een nieuw bedrag per maand voor het volgende jaar.

Overtuigd? Start hier!

Vragen & antwoorden

De meest gestelde vragen

Over de procedure

EAN-code

Waar vind ik mijn EAN-code?

De EAN-code is een unieke code die gekoppeld is aan je elektriciteits- of gasmeter. Je vindt ze op je facturen of via je distributienetbeheerder. De code bestaat uit 18 cijfers en begint met 54.

Contract verlengen

Wat gebeurt er als mijn contract van 1 of 3 jaar afloopt?

Je contract wordt automatisch en stilzwijgend verlengd. Twee maanden vooraf ontvang je van ons een bericht met de datum waarop je verlenging ingaat en de eventuele vernieuwde tarieven. Wens je geen gas / elektriciteit meer van Comfort Energy? Dan kan je deze twee maanden gebruiken om op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier.

Contract stopzetten

Hoe kan ik mijn contract bij Comfort Energy opzeggen?

• Beslis je om te veranderen van leverancier? Meld je aan bij je nieuwe leverancier, zij regelen je overstap. Je ontvangt dan van ons een eindafrekening.
• Mag je meter definitief worden afgesloten? Neem dan contact op met je distributienetbeheerder.

Over gas

Gas beschikbaar?

Kan mijn woning worden aangesloten op het gasnet?

Hiervoor neem je best contact op met je netbeheerder. Weet je niet wie je netbeheerder is, dan kan je dit terugvinden op www.vreg.be (voor Vlaanderen) of www.cwape.be (voor Wallonië).

Nieuwe gasaansluiting

Hoe vraag ik mijn nieuwe gasaansluiting aan?

Hiervoor neem je best contact op met je netbeheerder. Weet je niet wie je netbeheerder is, dan kan je dit terugvinden op www.vreg.be (voor Vlaanderen) of www.cwape.be (voor Wallonië).

Tweevoudig tarief

Bestaat er voor gas ook een tweevoudig tarief?

Nee, de meter voor gas is altijd een enkelvoudige meter en geeft dus een enkelvoudig tarief.

Installatie meter

Wie installeert mijn gas-/elektriciteitsmeter?

Je netbeheerder is verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van je gas- en elektriciteitsmeter. Weet je niet wie je netbeheerder is, dan kan je dit terugvinden op www.vreg.be (voor Vlaanderen) of www.cwape.be (voor Wallonië).

Aanpassingen nodig

Verandert er iets aan mijn binneninstallatie als ik wil overschakelen naar gas?

Als je overschakelt van mazout naar gas, dan heb je een gasketel en nieuwe leidingen nodig. Laat je adviseren door een erkend installateur. Verander je gewoon van gasleverancier, dan wijzigt er uiteraard niets aan je binneninstallatie.

Keuring

Moet mijn gasinstallatie worden gekeurd?

Inderdaad, je gasinstallatie moet worden gekeurd vóór je meter kan worden geopend. Neem hiervoor contact op met je netwerkbeheerder. Weet je niet wie je netbeheerder is, dan kan je dit terugvinden op www.vreg.be (voor Vlaanderen) of www.cwape.be (voor Wallonië).

Onderhoud

Kan Comfort Energy ook zorgen voor het onderhoud van mijn gasketel?

Nee, voorlopig bieden we deze dienst niet aan. Hiervoor kan je terecht bij een erkend installateur.

Gasgeur

Welk nummer moet ik bellen als ik een gasgeur ruik?

Aarzel niet en neem contact op met je netbeheerder. Weet je niet wie je netbeheerder is, dan kan je dit terugvinden op www.vreg.be (voor Vlaanderen) of www.cwape.be (voor Wallonië).

Gaspanne

Welk nummer moet ik bellen als er een gaspanne is?

Hiervoor neem je best contact op met je netbeheerder. Weet je niet wie je netbeheerder is, dan kan je dit terugvinden op www.vreg.be (voor Vlaanderen) of www.cwape.be (voor Wallonië).

Over elektriciteit

Vast / variabel

Kies ik best een vast of variabel tarief?

Beide opties hebben hun voordeel. Bij een vast tarief betaal  je altijd hetzelfde tarief voor je energiekost gedurende de hele looptijd van je contract. Bij een variabel tarief, volgt je energiekost de stijgingen en dalingen van de markt. Bovenop je vaste of variabele energiekost betaal je nog distributie- en transportkosten, de wettelijke taksen, heffing en toeslagen. Als deze kosten wijzigen, dan wordt dit altijd doorgerekend, ongeacht of je koos voor een vast of variabel tarief.

Formule wijzigen

Kan ik nog van tariefformule veranderen (van PLUS naar GO of omgekeerd)?

Dat is mogelijk. Neem contact op met onze klantendienst op het nummer 078 150 700.

Sociaal tarief

Kan ik een sociaal tarief genieten?

Het sociaal tarief is een voordeliger tarief voor personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën. Het sociaal tarief is bij alle energieleveranciers hetzelfde. Elke leverancier is verplicht het je toe te kennen als je een geldig attest kan voorleggen dat bewijst dat jij of een persoon die officieel (gedomicilieerd) bij je inwoont een van de volgende tegemoetkomingen ontvangt:
• een leefloon, toegekend door het OCMW van je gemeente;
• een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
• een tegemoetkoming naar aanleiding van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%;
• een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten;
• een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
• een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
• een tegemoetkoming voor hulp van derden;
• een financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan worden beschouwd als een gerechtigde op maatschappelijke integratie;
• een steun, verleend door het OCMW, die geheel of gedeeltelijk door de federale staat wordt ten laste genomen op grond van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965;
• een kind is, getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66%.

Wil jij het Sociaal tarief (blijven) genieten? Bezorg ons dan (jaarlijks) een geldig sociaal attest.

Meterstand

Komen jullie langs om de meterstand op te nemen?

Comfort Energy komt niet langs voor de meterstand van je elektriciteits- of gasmeter. Dit is de opdracht van je distributienetbeheerder. Zij geven deze informatie door aan Comfort Energy zodat we je factuur kunnen opstellen. In principe moet je distributienetbeheerder om de twee jaar langskomen. Een uitzondering geldt voor mensen met een beschermd statuut. Zij kunnen vragen om jaarlijks de meterstand op te nemen, zonder bijkomende kosten. In de jaren waarin geen meteropnemer langskomt, ontvang je een kaartje waarop je zelf de meterstanden moet opschrijven en doorgeven.

Tweevoudige meter

Wanneer is het interessant om een tweevoudige meter (dag- en nachttarief) te laten installeren?

Dat hangt af van je persoonlijke situatie. Verbruik je veel energie tussen 22 u. en 6 u. en in het weekend, dan kan een dag- en nachtmeter voordelig zijn. Heb je zonnepanelen en produceer je meer dan je jaarverbruik, dan kan het juist voordeliger zijn om te werken met een enkelvoudige meter. Wens je een andere meter te installeren? Neem dan contact op met je netbeheerder. Let wel: ze rekenen hiervoor ook een kost aan.

Zonnepanelen

Ik heb zonnepanelen. Moet ik Comfort Energy hiervan op de hoogte brengen?

In principe hoef je Comfort Energy niet te verwittigen als je zonnepanelen installeert. Alleen als je wenst dat we je vaste, maandelijkse bedrag herbekijken (omdat je nu wellicht minder verbruikt door je zonne-energie) neem je best even contact met ons op. De herberekening zal echter ook automatisch gebeuren bij je eerstvolgende jaarlijkse afrekening.

Groene stroom

Comfort Energy belooft 100% groene stroom te leveren voor Elektriciteit Plus. Hoe garanderen jullie dit?

100% van de door Comfort Energy aangekochte energie voor Elektriciteit Plus werd op basis van hernieuwbare energiebronnen – zoals wind, zon, water en biomassa – geproduceerd. Om dit te garanderen levert Comfort Energy certificaten of aan de federale en regionale regulatoren (Creg, Vreg, Cwampe, Brugel).

Werfaansluiting

Hoe vraag ik een werfaansluiting aan die mijn bouwwerf van energie voorziet?

Hiervoor moet je een aansluitingsaanvraag indienen bij je netbeheerder. Weet je niet wie je netbeheerder is, dan kan je dit terugvinden op www.vreg.be (voor Vlaanderen) of www.cwape.be (voor Wallonië).

Opgelet:

Ok